top of page

הגיל השלישי

 

 

מסלול קצר או ארוך מועד.

מסלול זה מיועד לגיל הזהב. לפעמים אנשים בגיל זה מגשימים חלום ומתחילים ללמוד.

המסלול נפתח בעקבות המחקרים הנערכים בתיפקודו של המוח ושיפור הזיכרון לגיל הזהב. מחקרים מוכיחים שללימוד הנגינה ובמיוחד לנגינה בפסנתר יש תפקיד חשוב בשיקום תאים במוח,ובשיפור הזיכרון.

יכולת התלמיד לפעמים מוגבלת בגלל מצב פיסי  ואני מתאימה באופן אישי לכל אחד ואחד את החומר המתאים לו לא רק על מנת להנות אלא להשיג את המטרה של שימור ופיתוח הזיכרון.

bottom of page