top of page

בחירת המורה לפסנתר-המשך

כריסטיאן גוטלוב נפה -המורה המשמעותי הראשון של בטהובן לפסנתר

ך

אחרי שמצאנו מורה לפסנתר והיינו ומרוצים ממשיכים לנגן בפסנתר וללמוד.

כאן נכנסים אלמנטים נוספים המצריכים תשומת לב נוספת.

צריך להבין שהמוזיקה שאנו מנגנים שונה מתקופה לתקופה

באופיה ובפרשנותה. לא פעם שמעתי תלמידים מנגנים בפסנתר יצירות מהמאה ה 17

כאילו נכתבו במאה ה 19.

לכל מלחין ולכל תקופה יש אופי נגינה ופרשנות שונים.

לפני שהעולם הפך להיות קרוב ונגיש ,היו מלחינים שמעולם לא יצאו מגבולות ארצם

ובכל זאת כתבו על מקומות אחרים.

כמו אדוארד לאלו שכתב בהשפעה ספרדית, על אף שלא עזב את צרפת.

בתוך אירופה עצמה נסיעה מארץ לארץ הרחיקה את המוזיקאי לשנים ממשפחתו

ומחבריו.

למשל שופן שעזב את פולין בגיל צעיר לצרפת,

הנדל עזב את סקסוניה{גרמניה} לאיטליה לשנתיים המשיך לאנגליה ושם נשאר.

כך שלמורה צריכה להיות היכולת להסביר איך הדברים באים לידי ביטוי בטקסט,

ובאופן מעשי בנגינה.

ידע כללי הוא נדרש וחשוב טוב . מבחינה מעשית על המורה להקפיד על הידע המוזיקלי של התלמיד

כפי שבא לידי ביטוי בקריאה של כל הכתוב ,כולל שם היצירה

ושפע הביטויים, וגם להקפיד על הידע ההרמוני התיאוריתי הקשור ליצירה

תרגולים לחימום וטכניקה חשובים מאוד לתנועה וזיכרון מוטורי,לשליטה במשקל,בפיזור הכוח ללא מאמץ,

.שליטה במקלדת ותנועת אצבעות זריזה וקלילה

.הכרה ושליטה בסולמות ואלמנטים טכניים נותנת גם מצע לאלתור

בזמננו יש נטייה גדולה לשבת כפוף ,עם ההשתרעות מול המסך או בבית הספר

ואו מול המחשב,וכך מתיישבים גם מול הפסנתר .

צריך להבין שישיבה כפופה גורמת להעמדת ידיים שגויה, מכך גם מגיע צליל חסר,

לחצים ואפילו דלקות בידיים,בכפות הידיים ומגבלת השגיות.

אז שימו לב תלמידים ותלמידות ובני המשפחות נגנו ותיהנו.

בזמננו יש נטייה גדולה לשבת כפוף ,עם ההשתרעות מול המסך או בבית הספר

ואו מול המחשב,וכך מתיישבים גם מול הפסנתר .

צריך להבין שישיבה כפופה גורמת להעמדת ידיים שגויה, מכך גם מגיע צליל חסר,

לחצים ואפילו דלקות בידיים,בכפות הידיים ומגבלת השגיות.

אז שימו לב תלמידים ותלמידות ובני המשפחות נגנו ותיהנו.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page