top of page

מסלול למצוינות

 

 

מסלול זה מיועד לתלמידי חטיבת הביניים ולתיכוניסטים כאלה שלומדים במגמות מוסיקה בבית ספרם, או כאלה שלומדים במקביל ללימודים העיוניים נגינה ומעוניינים לגשת לבגרות במוסיקה כמו גם לתלמידים המתכוננים לתחרויות ולמוסדות הגבוהים למוסיקה. במסלול זה ניתן לבחור שיעור של 50 דק',פעם או פעמיים בשבוע או שיעור של 100 דקות פעם בשבוע. שיעורים מרוכזים לפני תחרות או מבחן. כל תלמיד הלומד בתיכון ומנגן ברמה מספקת

בכלי בפסנתר יכול לגשת לרסיטל בגרות בנגינה.

קיימים שני מסלולים :הראשון של 3 יחידות והשני של 5 יחידות.

במסגרת שיעורי הנגינה לומד התלמיד לבצע יצירות מתקופות שונות: תקופת הברוק, התקופה הקלסית, התקופה הרומנטית, התקופה המודרנית(המאות 20-21), וכן נחשף ליצירה הישראלית.

כל תקופה מאופיינת ברוח אחרת, בהבעה מוסיקלית וטכנית שונה כאשר ברסיטל הבגרות נדרשת

שליטה ביצירה מכל תקופה.

דרישות הביצוע הולכות ומתגברות הן מבחינה טכנית והן מבחינה מוסיקלית.

התלמידים בהנחייתי, בעזרת דרכים ושיטות שפיתחתי לומדים לעבור את המכשולים שבדרך ולהגיע לרמת ביצוע מירבית.תלמידים מצטיינים המשתתפים בתחרויות נחשפים לרפרטואר רחב, משבחים את ההבנה המוסיקלית על ידי הנחייה המסבירה את חשיבותו של כל פרט במכלול, ואת הטכניקה בעזרת שיטות שונות תוך כדי הקפדה מקסימלית לדיוק של מגע בקלידים, שוויון, שיפור כח ומהירות ושליטה מירבית בקשר של מוח-עין-יד.

מסלול זה הוא לטווח ארוך ומלווה את התלמיד עד לסיום התיכון או לקבלה למוסדות הגבוהים למוסיקה.

bottom of page