top of page

מסלול למטפלים

 

מסלול הנקבע במשותף עם המטפל.

מטפלים המשתמשים בשיטות של שילוב קצב ומוסיקה, ועובדים עם אוכלוסיות מבוגרות או פגועות לא תמיד באים מתחום המוסיקה.

אצלי לומדים את תורת המקצבים תוך כדי שימוש בגוף ככלי, עבודה עם מטרונום, פוליריתמיות ועוד.

לומדים להבין ולבצע.

bottom of page