top of page

מסלול להרמוניה

 

 

במסלול זה ניתן לחסוך את ההגעה לסטודיו ולקבל שיעורים שבועיים בסקייפ.

 

המורה והתלמיד מתקשרים פעם בשבוע בשעה שנקבעה מראש ומועבר שיעור בן 45 דקות הדרכה תאורתית מלאה מן

 

 

היסוד.

 

 

דפי עבודה ותרגולים מועברים במייל.

 

במידה ויש הגבלת זמן להכנת החומר כמו להיות מוכן למבחן או עזרה למבחן.

ניתן גם להגיע לסטודיו לשיעורים על מנת לשפר את השמיעה ההרמונית ואת השליטה בהרמוניה ליד המקלדת.

bottom of page