top of page

מסלול לבוגרים

מסלול קצר או ארוך מועד לפי בחירת התלמיד. מסלול זה מיועד לאנשים שנגנו פעם או שלא נגנו ורוצים ללמוד לנגן. הלימודים מאוד ממוקדים -נגינה תוך כדי הסברים תאורתיים.

היצירות הנבחרות מותאמות לסגנונו ואהבתו של התלמיד, לרצונו להחשף או לא להחשף לסגנונות שונים ובהתאם לרמתו וליכולתו הטכנית.

מוקדשת תשומת לב מיוחדת מצידי לצורת הישיבה, הנחת ידים, שחרור הצוואר , הנחת ושחרור השכמות והכתפיים , יציבות מרכז הגוף ,חימום ושחרור השרירים-דבר המצריך התיחסות מיוחדת על מנת למנוע דלקות שרירים וכאבי גב וצוואר.

bottom of page